پادشاه بی کسی

اینجا کلبه بیکسیهای من است،اروم بیا تو.+ سه شنبه 5 شهریور1392| 10:20 قبل از ظهر|milad bikas|+ سه شنبه 5 شهریور1392| 10:19 قبل از ظهر|milad bikas|
شاید در نگاه اول چنین چیزی امکان پذیر نباشد اما به پای سمت راست این مرد دقت کنید که با چه سرعتی حرکت کرده و باعث می شود او به شکل عجیبی از پله های پایین بیاید

+ سه شنبه 5 شهریور1392| 10:5 قبل از ظهر|milad bikas|وقتی مامان با نی نی خوشگلش تنها میشه (✿

+ شنبه 2 شهریور1392| 11:58 بعد از ظهر|milad bikas|به پشت سر نگاه میکنم ,

شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشد !

اما افسوس ...

همه کاسه ی آب به دست ,

منتظر رفتن من هستند ... !!!

+ شنبه 2 شهریور1392| 11:57 بعد از ظهر|milad bikas|یه دعا میکنم یه آمین مشتی بزارین پشتش
شاید دعای یه دل شکسته معجزه کنه . . .
می خوام هر عزیزی این پست رو می خونه برای عزیزای
گلم...
بچه های بیمارستان کودکان بخش خون دعا کنه
که هر چه زودتر خوب بشن ..

+ شنبه 2 شهریور1392| 11:52 بعد از ظهر|milad bikas|
تو زن نشدی

برای در حسرت ماندن یک بوسه...

تو زن شدی

برای خلق بوسه ای از جنس آرامش...

تو زن نشدی

... ... که همخواب آدم های بیخواب شوی...

تو زن شدی

که برای خواب کسی رویا شوی...

تو زن نشدی

که در تنهاییت، حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی...

زن شدی، تا آغوشی در تنهایی عشقت باشی

+ شنبه 2 شهریور1392| 11:40 بعد از ظهر|milad bikas|دل به دلم " ندادی"
دست در دستم "هم نگذاشتی"
پا به پا "با من نیامدی"
تو را به خدا برو ..
"سر به سرم " نگذار
قولش را به بیابان داده ام..

+ شنبه 2 شهریور1392| 11:38 بعد از ظهر|milad bikas|
+ شنبه 2 شهریور1392| 11:33 بعد از ظهر|milad bikas|

ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ !

ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ … …

+ شنبه 2 شهریور1392| 12:56 بعد از ظهر|milad bikas|خدایا بــالاتــر از بـهـشـتـــــ هــم داری ؟!

بــرای زیــر پــای این پدر مـیـخــواهــم ...

برای سلامتی همه پدران" صلوات "..!!!

+ شنبه 2 شهریور1392| 9:59 قبل از ظهر|milad bikas|+ شنبه 2 شهریور1392| 9:45 قبل از ظهر|milad bikas|